Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

106 wiersze
4.4 KiB

 1. # This file is automatically @generated by Cargo.
 2. # It is not intended for manual editing.
 3. [[package]]
 4. name = "beautylog"
 5. version = "0.1.0"
 6. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 7. dependencies = [
 8. "colored 1.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 9. "log 0.4.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 10. ]
 11. [[package]]
 12. name = "cfg-if"
 13. version = "0.1.6"
 14. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 15. [[package]]
 16. name = "colored"
 17. version = "1.7.0"
 18. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 19. dependencies = [
 20. "lazy_static 1.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 21. ]
 22. [[package]]
 23. name = "gclone"
 24. version = "0.1.0"
 25. dependencies = [
 26. "beautylog 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 27. "colored 1.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 28. "lazy_static 1.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 29. "log 0.4.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 30. "walkdir 2.2.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 31. ]
 32. [[package]]
 33. name = "lazy_static"
 34. version = "1.3.0"
 35. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 36. [[package]]
 37. name = "log"
 38. version = "0.4.6"
 39. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 40. dependencies = [
 41. "cfg-if 0.1.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 42. ]
 43. [[package]]
 44. name = "same-file"
 45. version = "1.0.4"
 46. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 47. dependencies = [
 48. "winapi-util 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 49. ]
 50. [[package]]
 51. name = "walkdir"
 52. version = "2.2.7"
 53. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 54. dependencies = [
 55. "same-file 1.0.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 56. "winapi 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 57. "winapi-util 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 58. ]
 59. [[package]]
 60. name = "winapi"
 61. version = "0.3.6"
 62. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 63. dependencies = [
 64. "winapi-i686-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 65. "winapi-x86_64-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 66. ]
 67. [[package]]
 68. name = "winapi-i686-pc-windows-gnu"
 69. version = "0.4.0"
 70. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 71. [[package]]
 72. name = "winapi-util"
 73. version = "0.1.2"
 74. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 75. dependencies = [
 76. "winapi 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 77. ]
 78. [[package]]
 79. name = "winapi-x86_64-pc-windows-gnu"
 80. version = "0.4.0"
 81. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 82. [metadata]
 83. "checksum beautylog 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "1457a99b95a92f1de6f3a1fe08324f200cd68e0f43b13d4289752ead6ed531a2"
 84. "checksum cfg-if 0.1.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "082bb9b28e00d3c9d39cc03e64ce4cea0f1bb9b3fde493f0cbc008472d22bdf4"
 85. "checksum colored 1.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "6e9a455e156a4271e12fd0246238c380b1e223e3736663c7a18ed8b6362028a9"
 86. "checksum lazy_static 1.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "bc5729f27f159ddd61f4df6228e827e86643d4d3e7c32183cb30a1c08f604a14"
 87. "checksum log 0.4.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "c84ec4b527950aa83a329754b01dbe3f58361d1c5efacd1f6d68c494d08a17c6"
 88. "checksum same-file 1.0.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "8f20c4be53a8a1ff4c1f1b2bd14570d2f634628709752f0702ecdd2b3f9a5267"
 89. "checksum walkdir 2.2.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "9d9d7ed3431229a144296213105a390676cc49c9b6a72bd19f3176c98e129fa1"
 90. "checksum winapi 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "92c1eb33641e276cfa214a0522acad57be5c56b10cb348b3c5117db75f3ac4b0"
 91. "checksum winapi-i686-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ac3b87c63620426dd9b991e5ce0329eff545bccbbb34f3be09ff6fb6ab51b7b6"
 92. "checksum winapi-util 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "7168bab6e1daee33b4557efd0e95d5ca70a03706d39fa5f3fe7a236f584b03c9"
 93. "checksum winapi-x86_64-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "712e227841d057c1ee1cd2fb22fa7e5a5461ae8e48fa2ca79ec42cfc1931183f"